Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser (B2B)

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra AHB Danmark. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for AHB Danmark og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. AHB Danmark er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem AHB Danmark og Køber.

Priser

Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, transport, ekspeditionsgebyr m.v. Priser fremgår af AHB Danmarks til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Priserne kan justeres uden varsel. Ved tryk og logoprint opgaver, vil normalt være tilknyttet opstarts gebyr selvom dette ikke fremgår på prislisten. Køber hæfter alene, for fejl, som ikke er rettet i fremsendt korrektur. Fremsendte priser i form af tilbud fra AHB Danmark til kunde er gældende i 7 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Bestilling

Afgivne ordrer er først forpligtende for AHB Danmark, når Køber har modtaget AHB Danmark skriftlige, herunder elektroniske ordrebekræftelse. Når du handler med AHB Danmark accepterer du at modtage vores nyhedsmail, kan dog afmeldes. Eventuelle uoverensstemmelser i vore ordrebekræftelser skal meddeles inden 2 hverdage, idet eventuelt udført arbejde påhviler køber.  

Levering

Levering vil ske direkte fra hovedlager til den leveringsadresse, der er oplyst på bestillingen, medmindre andet er aftalt skriftligt. Leveringstiden kan variere fra 2 - 4 dage på lagervare, og for ordreproducerede vare, deriblandt produkter med reklametryk mel. 7 - 14 dage. Yderligere kan der ved særlige og special bestillinger, eller ved vare i restordre, være længere leveringstid end 14 dage, og i såfald vil køber blive oplyst om de særlige leveringstider, på oplyste mail eller pr telefon. 

Vi tager dog altid forbehold for at leveringstiderne kan afviges.

Vi tager forbehold for fejloplysninger omkring lagerstatus på produkter i vores shop, selvom det fremgår på onlineshop at produktet er på lager kan det betyde at det ligger på fjernlager eller produktet skal produceres.

Ejerforhold

Alle varer er uden undtagelse AHB Danmarks ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted. Desuden forbeholder vi os retten til at bruge produktbilleder af produkter vi har produceret/ leveret med kunders logo til f. eks hjemmeside, e-mail og andre kampagner som produkteksempler i markedsføringsøjemed.

Reklamationsret

Der er 12 mdr. reklamationsret på alle produkter købt hos AHB Danmark. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til AHB Danmark straks kunden har opdaget fejlen eller manglen. Synlige reklamationer skal ske før montering/ibrugtagning af varen, hurtigst muligt og senest 8 dage efter levering. Der tages forbehold for, at almindelig slidtage og misfarvning som derved ikke er reklamationsberettiget, ydermere tages der forbehold ændringer af varens type / font og materiale ved produktion. Reklamationen skal altid ske skriftligt, på ahb@ahbdanmark.dk. Viser det sig at varen ikke er i stykker, eller at fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse, vil varen blive returneret. Kunden vil derefter blive faktureret min. 250 kr. eks. moms + porto/transport til dækning af administrationsomkostninger. Der opnås ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, montagetab eller andet indirekte tab som følge af, at leverancen er fejlbehæftet eller ved mangler, samt forsinkelse.Tilbagebetaling eller erstatning kan aldrig overstige varens pris.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten er gældende i 14 dage fra modtagelsestidspunktet og kun såfremt varen er i hel og i ubrudt emballage. Varen skal retuneres på samme måde, som den er modtaget. Hvis varen bliver beskadiget under retunering, eller dens stand forringes, og det skyldes mangelfuld emballering, mistes fortrydelsesretten. Forsendelsesomkostningerne er på kundens regning. Såfremt varen lever op til fortrydelsesretten, tilbagebetales købesummen hurtigst muligt dog inden for 30 dage. Der er dog ingen fortrydelsesret på bestillinger der er lavet specifikt efter kundens ønsker, som blandt andet, print/tryk opgaver samt andre "skræddersyet" bestillinger. Vareprøver som tilbagesendes til AHB Danmark, kan blive faktureret. AHB Danmark forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr på 5% (Min kr. 50,00) af købesummen ved fortrydelse i administrationsomkostninger selvom varen ikke er fremsendt. 

Produktansvar

AHB Danmark påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang,  end hvad der følger af loven. Ligeledes påtager AHB Danmark sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab og er ikke ansvarlig for skader vedrørende ting eller bygninger, som det af AHB Danmark´s leverede produkter er gjort til en del af eller forbundet med.

Ansvar

AHB Danmark fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser mv., fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte varer, varer i restordre, leveringstidsforsinkelser.

Force majeure

I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder uden for AHB Danmark´s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan AHB Danmark´s ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

Cookies

På AHBDanmark.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af din browser

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved voldgift, medmindre AHB Danmark bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de danske domstole.